Ring bawah mata ayam 4.5mm-5mm Pada hang tag pakaian biasanya pakai mata ayam kecil dengan ukuran lubang 4.5mm supaya kelihatan […]